Andere spreekuren

De praktijkondersteuner somatiek houdt spreekuur op het gebied van chronische zorg, te weten

diabetes spreekuur

astma en COPD spreekuur

hart en vaatziekten spreekuur

leefstijl adviezen waaronder stoppen-met-roken spreekuur

kwetsbare ouderenzorg

 

De praktijkondersteuner GGZ/psycholoog houdt spreekuur voor alle eerstelijns psychologische zorg.

Dit kan plaatsvinden, nadat u hier eerst overleg over hebt gehad met de huisarts.

De praktijkondersteuner kan u, evt in overleg met de huisarts, doorverwijzen naar andere hulpverlening indien noodzakelijk.