Praktijkinformatie

 

Huisartsen en aanwezigheid:

Mevr. M.P.G.M. van den Winkel: ma-di-do-vr

Dhr. D.A.J. Barnhoorn: ma-wo-do-vr

Mevr. I.L.P. Coolen: ma- di-wo-vr

 

Assistenten: 

Trudy Kelder

Lotte van den Biggelaar

Eva Coelen

 

 

Bij de assistenten kunt u terecht voor vragen en advies. Zij doen dit, al dan niet in overleg met de huisarts. Ook kunt u bij de assistenten  terecht voor controle van de bloeddruk, aanstippen van wratten, injecties, uitspuiten van oren, uitstrijkjes, etc.

 

POH (praktijkverpleegkundigen) -Somatiek 

Manon Rijken

Stephanie van Noort

 

Naast de huisarts en de assistenten, is er in de praktijk een  praktijkverpleegkundige werkzaam. Bij haar kunt u terecht voor screening en preventie bij hart- en vaatziekten, voor longfunctietesten en diabetes controles. Voor advies en ondersteuning bij het stoppen met roken en  leefstijladviezen.  Ook ziet zij de kwetsbare ouderen.

 

Bij patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, gaat zij op visite.

 

POH (praktijkverpleegkundige) –GGZ 

Erné van de Bilt

 

Door de huisarts wordt u naar hem verwezen voor hulp bij psychische klachten.

Hij zal naar de totale situatie kijken, niet alleen naar uw aangedragen probleem, maar ook naar de omstandigheden. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Hij biedt ondersteuning en begeleiding, gericht op ordenen van de situatie, komend tot gerichte oplossingen die bij u passen.

 

 

Spreekuur Afspraken 

Spreekuur volgens afspraak. Voor het maken van afspraken wordt u verzocht in de ochtend te bellen. Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken, graag zo vroeg mogelijk bellen. Voor de inschatting van de ernst van uw klacht en een goede planning van het spreekuur, kan de assistente  u enkele vragen stellen  Hiervoor vragen wij uw medewerking en begrip. Met uw antwoord zal zij in vertrouwen omgaan.

 

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor alle medewerkers onnodig veel tijd verloren. Het kan altijd gebeuren dat u een afspraak niet door kunt  of wilt laten gaan Belt U in dat geval ruim van te voren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. U krijgt een rekening bij het niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt een rekening van € 10,00 bij een consult van 10 minuten of €20,00 bij een dubbel consult of onderzoek. Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, laat het ons weten, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

 

Meer tijd nodig 

Voor een goede gang van zaken hebben wij voor iedereen 10 minuten gereserveerd, heeft u meer tijd nodig geef dit dan aan bij de assistente.

 

Telefonisch overleg
indien u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u een terugbelafspraak maken via de assistente.

 

Visites

 Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat de huisarts bij u thuis langskomt. Graag voor 10.00u bellen als u een visite wenst.

 

Openingstijden:

 Op werkdagen is de praktijk geopend van: 

  • 08:00 uur tot 17:00 uur.

 

  • Tussen 12:00 uur tot 13:00u heeft de assistente lunchpauze en is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen

 

  • tijdens de vakantieperiodes is de praktijk normaal geopend. Mogelijk is er dan wel een waarnemend huisarts aanwezig

 

 
Herhaalrecepten: 

Voor herhaalrecepten belt u 0416-376464. In het keuzemenu kiest voor optie 2.  U kunt inspreken welk recept u wilt hebben. Vergeet niet uw geboortedatum, naam, en medicijngegevens (naam,dosering en sterkte) te vermelden. De receptenlijn is alleen voor herhaalrecepten. Indien u een nieuw medicijn nodig heeft, neemt u  contact op  met de assistente.

 

Via uw apotheek is het ook mogelijk om recepten te herhalen 

Informatie hierover kunt u vinden op de site van de apotheek (zie onder) of vraag ernaar bij uw apotheek.

 

http://www.apotheekhetquadraat.nl 

http://nl.boots.com/apotheken/boots-apotheek-drunen

 

Landelijk Electronisch Patienten Dossier

Huisartsenpraktijk Drunen doet mee met de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is het centrale knooppunt voor de regionale uitwisseling van patiëntgegevens. U moet hiervoor zelf toestemming geven ,dit kunt u doen via uw huisarts , apotheek of www.ikgeeftoestemming.nl 

 

 Gezondheidscentrum Drunen:

Sinds 3 oktober 2016 is de praktijk gevestigd op een nieuwe locatie. Het betreft een gezondheidscentrum waarvan wij zelf een van de initiatiefnemers zijn. Het centrum  (Gezondheidscentrum Drunen) is gelokaliseerd in het plan Dillenburg.  De kerndisciplines zijn huisarts, apotheek, fysiotherapie en thuiszorg. Er zal intensief samen gewerkt worden met de andere disciplines: psychologische zorg, podotherapie, logopedie, diëtiek, bedrijfsarts

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in het centrum een buitenpoli. Dit betekent dat u binnen de gemeente Heusden aanvullende diagnostiek (bloed prikken, foto's en echo's) kunt krijgen. Tevens is er een groot aantal specialisten die hier een poli hebben. Ook hier zal samenwerking mee zijn.

 

 

Spoed en bereikbaarheid:

Als u voor een spoedgeval belt, kiest u in ons keuzemenu voor optie 1. Elke werkdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur krijgt u dan direct zonder wachttijd de assistente aan de lijn

 

Indien u buiten onze werktijden acuut medische hulp nodig  heeft, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Tel 08-53 60 300

Locatie Tilburg

Lage Witsiebaan 2A

5042 DA Tilburg

 

Locatie Waalwijk

Kasteellaan 2

5141 BM Waalwijk

 

De huisartsenpost is alleen bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer bereikbaar is.