NHG keurmerk

NHG-Keurmerk.

nhg logo jpeg

Als patiënt/cliënt wilt u er zeker van zijn dat wij als huisartsenpraktijk u de best mogelijke zorg verlenen. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat je als praktijk zien, dat je kwaliteit belangrijk vindt en systematisch aan verbetering hiervan werkt.

Hoe komen wij als praktijk aan een keurmerk?
 Een gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt onze praktijk eerst helemaal doorgelicht door het NPA (NHG-Praktijk-Accreditering). Daarna worden deze onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage maken wij vervolgens verbeteringsplannen . Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of we de verbeteringen uitvoeren en of we nog aan de voorwaarden voldoen.

Uw mening telt!
 Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Daarvoor vragen we u om een patientenvragenlijst over uw huisarts en over de praktijk in te vullen.

Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!